Civilisationen & Expeditionen – äventyren hösten 2023

Västmarken startar hösten – 23 upp en ny kampanj, en ny värld. Nytt är att vi kommer att prova att köra en kampanj med två delar. En del som vi kallar “Civilisationen” som kommer handla mer om strategi, ekonomi och personliga intriger.  Sedan har vi “Expeditionen” som handlar om att utforska, upptäcka och äventyra!

Vi fortsätter att befinna oss i genren fantasy, även i civilisationen som har bevarat en hel del ålderdomliga klädstilar. Ta inspiration från olika kulturer, från medeltid och fram till 1800-talet. De rika (och de som vill ställa sig in hos dem) i de olika husen kommer att vilja imponera på andra med annorlunda men inte så praktiska kläder, och gärna smycken som ser blänkande ut. De som tjänar dem och ger sig ut på expedition bör klä sig mer praktiskt. 

Civilisationen

Staden har länge isolerat sig från resten av världen och varför verkar ingen komma ihåg. Men nu har det börjat diskuterats att skicka ut en expedition för att kolla vad som finns utanför murarna. De inflytelserika deltar i planeringen med varierande entusiasm, och behöver komma överens om hur mycket av Stadens resurser som ska satsas på detta vågspel.

Här kan du spela en rådsmedlem som representerar ett av tre etablerade hus/fraktioner i Staden, eller en tjänare eller akademiker med lojalitet med ett av husen. Detta lajv kommer inte att innehålla boffer. 

Expeditionen

Ni är en grupp skickade av “civilisationen” för att upptäcka vad som finns utanför staden.  Här finns en chans att utmärka sig och gå till historien så som upptäckare, äventyrare, tolk, akademiker eller soldat som beskyddar expeditionen. Vilken information tar du med hem till huset som avlönar dig? Vad stoppar du i egen ficka? Och hur mycket vågar du riskera för chansen till framgång?

Här spelar deltagarna medlemmar i Expeditionen tex vakter, vetenskapare, handelspersoner, skattletare, spioner och andra typer av äventyrare. Detta lajv kommer att ha möjlighet till bofferstrid. 

Helheten

Detta innebär att vi kommer att arrangera två olika typer av lajv som hänger ihop, inomhus i adels husen, i Staden och utomhus i Skogen. Det som bestäms av deltagarna i Civilisationen kommer att påverka Expeditionen. Utfallet av expeditionen kommer att påverka framtiden för de olika personerna i Civilisationen.

Du behöver inte spela samma karaktär i båda lajven, men om du deltar i lajvet Civilisationen kan det vara smart att i Expeditionen spela en karaktär med en relation till samma hus, då du i så fall kan återanvända information du tar med dig från civilisationens diskussioner.

Hur styrs den kända världen?

Det finns endast en känd civilisation som sträcker sig ut över all den beboeliga marken som finns. Denna civilisation är styrd av de gamla adelshusen som är i ett konstant maktspel om resurser och inflytande. Hela landet är indelat i tre så kallade kulturer; Himmel som är specialister på logiskt tänkande, skapande och innovation, Land som är experter på att använda sina händer för att bygga, skapa och att få saker gjorda, samt Hav som är fantastiska konstnärer, musiker och kreativa designers.

Även om det är adeln som bestämmer genom att diskutera och mingla mellan sig så finns det en gemensam organisation som heter Riks Staben; som är de som ser till att adelns vilja och beslut blir utförda. Det är de som opererar T.ex. Polis/Vaktstyrkan och alla andra statliga strukturer. Det är även de som organiserar adelsmöten och ser till att adeln lyckas samsas om en lösning till civilisationens problem.

Familjerna/Fraktioner

Det finns tiotals olika adelshus som tillsammans bestämmer i en sorts flytande aristokrati. Det finns även tre olika kulturer i civilisationen med tre olika inriktningar. Varje adelshus har någon av de tre kulturerna som det huset identifierar sig med. (T.ex. det mindre adelshuset Stourk som traditionellt har Himmels kultur) Dock så är detta endast den traditionellt nedärvda kulturen i huset så individer kan vara helt annorlunda men de som inte följer adelhusets tradition blir ofta nersedda på utav resten av huset.

I den allmänna befolkningen är de tre kulturerna fortfarande viktiga men att hela familjer ska följa en och samma kultur är inte lika viktigt som bland adeln. Det är vanligt för familjer att bestå av olika personer från de alla tre kulturerna och vilken kultur du “bör” vara del av är mer baserat på hur du som person är, än vad din familj är

Staden

Civilisationen har levt på en liten bit land så långt tillbaka som historieböckerna skrivs. Den består idag av en central stad omringad av bondgårdar och fält. Staden blir gradvis rikare och högre i markhöjd ju närmare mitten man kommer; på grund av hundratals år av att riva gamla byggnader och bygga nytt på ruinerna.

Teknologi

Civilisationen har liknande teknologi som under den industriella revolutionen i form av olika mekaniska maskinerier drivna på vattenhjul eller ånga. De har framförallt många olika teknologiska logistiksystem som tåg eller snabbposten. En teknologi som de dock saknar är krut och därmed har de ingen form av skjutvapen.

Kultur

Arkitekturen och klädstilen liknar medeltiden till 1800-talet på vår jord; då bönder och lägre klasser klär sig i simpla men praktiska skjortor, tunikor och byxor medans adeln ofta klär sig i dyrare och prydligare kläder. Många utav adeln har även börjat klä sig efter den nya moderörelsen startad av Jack McBetta där det är populärt med många starka färger och kläder som kanske inte är så praktiska men är mer för att följa modet.