Den nya världen

Västmarken startar hösten – 23 upp en ny kampanj, en ny värld. Nytt är att vi kommer att prova att köra en kampanj med två delar. En del som vi kallar “Civilisationen” som kommer handla mer om strategi, ekonomi och personliga intriger. 

Och sen så har vi “Expeditionen” som handlar om att utforska, upptäcka och äventyra!

Vi fortsätter att befinna oss i genren fantasy, även i civilisationen som har bevarat en hel del ålderdomliga klädstilar. Ta inspiration från olika kulturer, från medeltid och fram till 1800-talet. De rika (och de som vill ställa sig in hos dem) i de olika husen kommer att vilja imponera på andra med annorlunda men inte så praktiska kläder, och gärna smycken som ser blänkande ut. De som tjänar dem och ger sig ut på expedition bör klä sig mer praktiskt. 

Civilisationen

Staden har länge isolerat sig från resten av världen och varför verkar ingen komma ihåg. Men nu har det börjat diskuterats att skicka ut en expedition för att kolla vad som finns utanför murarna. De inflytelserika deltar i planeringen med varierande entusiasm, och behöver komma överens om hur mycket av Stadens resurser som ska satsas på detta vågspel.

Här kan du spela en rådsmedlem som representerar ett av tre etablerade hus/fraktioner i Staden, eller en tjänare eller akademiker med lojalitet med ett av husen. Detta lajv kommer inte att innehålla boffer. 

Expeditionen

Ni är en grupp skickade av “civilisationen” för att upptäcka vad som finns utanför staden.  Här finns en chans att utmärka sig och gå till historien som som upptäckare, äventyrare, tolk, akademiker eller soldat som beskyddar expeditionen. Vilken information tar du med hem till huset som avlönar dig? Vad stoppar du i egen ficka? Hur reagerar lokalbefolkning på denna okända grupp som dyker upp i deras skog? 

Här spelar deltagarna medlemmar i Expeditionen tex vakter, vetenskapare, handelspersoner, skattletare, spioner och andra typer av äventyrare. Detta lajv kommer att ha möjlighet till bofferstrid. 

Helheten

Detta innebär att vi kommer att arrangera två olika typer av lajv som hänger ihop, inomhus i rådssalarna i Staden och utomhus i Skogen. Det som bestäms av deltagarna i Civilisationen kommer att påverka Expeditionen. Utfallet av expeditionen kommer att påverka framtiden för olika hus i Civilisationen.

 Du behöver inte spela samma karaktär i båda lajven, men om du deltar i lajvet Civilisationen kan det vara smart att i Expeditionen spela en karaktär med en relation till samma hus, då du i så fall kan återanvända information du tar med dig från rådssalarna.