Att skapa en karaktär

I ett lajv spelar du en person i vår gemensamma fantasivärld. Din karaktär – eller roll – skapar du själv innan du kommer till lajvet. Du kan lägga så lite eller mycket arbete du vill på din karaktärs historia och tillhörigheter, men att ha en aning om vem du är och varför du är på platsen just nu gör lajvet både enklare och roligare!

Här följer lite tips om karaktärsskapande:

Fundera på var karaktären heter och var hen växte upp. Vad gjorde hen precis innan lajvet och vad är hens mål under lajvet? Vad är viktigt för hen? Vilka egenskaper delar karaktären med dig själv och vad är annorlunda? Är hen lika gammal, äldre eller yngre än du? Vilka personer känner hen och tycker om? Varför? (Tips: Vill du lajva tilsammans med dina kompisar fundera gemensamt på vad era karaktärer har för koppling till varandra och vad er grupp har som gemensamt mål.)

Förutom bakgrund kan man visa mycket om en karaktär med dräkten. Är hen rik eller fattig? Hur visar du det? En krigare bär vapen och kanske rustning. En stigfinnare är klädd för att enkelt kunna röra sig osynligt i skogen. En handelsman bär sina pengar, papper och kanske ett par prov på sina varor. En hantverkare klär sig för sin vardag, hur beror på om hen är bagare, smed, bonde eller kanske snickare. En erfaren hantverkare har väl använd utrustning.

En del hittar på en karaktär och letar sedan upp kläderna. Andra börjar med en dräkt som känns bra, och fyller i med förklaringar till varför din karaktär ser ut som den gör. Båda metoderna fungerar fint.

Din första lajvkaraktär får gärna ligga nära dig själv på så sätt att hen liknar dig till sättet och kan sånt som du kan. Det är lättare att spela någon som reagerar som du brukar göra när något händer, och som inte behöver imponera med att vara superbra på något, om inte du är det. Men din karaktär är inte du själv, så hitta på ett annat namn och en idé om personens funktion i lajvvärlden. Varför finns hen på plats? Vad har hen för mål och drivkrafter? Klassiska sådana är att bli rik, uppleva äventyr, lära sig något eller gömma sig för någon fiende.