Regler

Inom lajv finns en hel del spelregler som alla måste följa om det ska bli ett lyckat lajv.

Arrangörsgruppen håller på och omarbetar en del regler, mer info kommer allt eftersom reglerna uppdateras.

Säkerhet har alla säkerhetsregler i detalj.

Arketyper har regler om de olika karaktärstyper din roll kan vara

Arsenalen har regler om föremål som förekommer på ett lajv

Magi har regler om magin i Västmarken

Strid har regler för strider

Termer har förklaringar på vanliga ord.

Regelboken innehåller övriga regler