Vad händer under ett lajv – praktiskt och lite regler

Hur går ett lajv till i Västmarken?

 1. Incheckning
  Vi ses på parkeringen ovanför Jonsereds Station. Vänster sida i tågets färdriktning om ni kommer från Göteborg. Gå upp för en trappa. Ni borde höra oss från plattformen.
  Vi registrerar namn och vilket barn som hör till vilken vuxen. De som inte har vapen och kläder utrustas med det. Därefter väntar vi på att alla blir klara. Om det är första gången, försök vara där vid incheckningen start, vi kör en nybörjargenomgång en kvart innan den allmäna genomgången som startar kl 10.
 2. Information
  Alla går en bit upp i skogen tillsammans. Alla nya välkomnas och vi går igenom regler.
 3. Gemensam promenad till lajvets ”by” som snarare är ett tältläger.
 4. Vi lämnar vår matsäck och off-lajvpackning i byn.
 5. Guiderna startar lajvet med en samling. Nu är vi in-lajv och spelar våra roller.
 6. Deltagarna väljer själva vilken guides grupp de vill vara med. Varje grupp lägger sedan upp dagens taktik utifrån de intriger vi fått.
 7. Därefter försöker vi utföra våra uppdrag och nå våra mål genom att interagera med andra inom byn eller gå på äventyr i skogen.
 8. Gemensam lunch i byn ca kl 12:30. Vi signalerar med ljudsignal.
 9. Efter lunchen fortsätter lajvet, oftast avslutas lajvet med en kulmen, t.ex. någon slags ceremoni och/eller slutstrid som involverar alla.
 10. Avslutning. Vi summerar vad som hänt.
 11. Vi går till byn och hämtar väskor.
 12. Vi går ner till utcheckning ca kl. 15.

Viktigaste stridsreglerna

När det gäller vapen får man inte slåss alls i lajvbyn förutom om man vill träna eller duellera på ”hjältarnas torg”. Då under uppsikt av fäktmästare och med motpartens godkännande. Utanför byn får man anfalla andra grupper eller ”monster”, men man får räkna med motstånd.
Man får inte slå på huvud, axlar eller skrev. Vi siktar på bålen eller benen med sidosvingar. Stötar är förbjudna. Mottagaren räknar antalet träffar. Antal slag man ”tål” beror på ev. rustning och om man har heltäckande lajvkläder (skor undantaget). Standard är 4 träffar. Därefter är du nedgjord och lägger dig på marken eller sitter på knä med vapnet under armen. Du dör inte men är ur strid tills motståndaren avlägsnat sig.
Vi använder ibland färgade band för att tydligt visa grupptillhörighet i strider.

Viktiga skogsregeln

Vi rör oss alltid i grupper om minst tre i skogen. Detta för att om något händer någon, så kan en person stanna och stötta, och en person larma/hämta hjälp. Dessutom är det säkrare om man blir anfallen…