Vad vi vet om Civilisationen

Civilisationen

Staden har länge isolerat sig från resten av världen och varför verkar ingen komma ihåg. Men nu har det börjat diskuterats att skicka ut en expedition för att kolla vad som finns utanför murarna. De inflytelserika deltar i planeringen med varierande entusiasm, och behöver komma överens om hur mycket av Stadens resurser som ska satsas på detta vågspel.

Rådsmedlemmarna för de tre etablerade husen i Staden diskuterade länge innan de beslöt att skicka iväg…

Expeditionen

En grupp uständ av “civilisationen” för att upptäcka vad som finns utanför staden.  Här gav sig några modiga iväg för att utmärka sig och gå till historien så som upptäckare, äventyrare, tolk, akademiker eller soldat som beskyddar expeditionen. Vad fick de med sig hem till huset som avlönar dig? Vad stoppades i egen ficka? Vem vet? En dag kanske någon text hittas om det som skedde då