Termer

Reviderad 231016

Det finns ett antal återkommande ord och termer som kan vara bra att komma ihåg

Boffervapen

Detta är ett slags slang för de skumlatex vapen vi använder för att på ett säkert sätt hantera strider. Ordet kommer från det faktum att det ibland kan låta ”boff” när någon träffas av ett vapen. Kom ihåg att ta dig i akt och följa säkerhetsreglerna när du slåss.

Guider

Detta är de personer som styr spelet och arrangerar VästmarkenLajv. Spelledarna är delvis domare som ser till att regelsystemet följs. De deltar också i spelet och ser till att spelet fungerar bra för alla. Spelledarna har egna karaktärer som spelar med eller mot de andra karaktärerna.

Inlajv och Offlajv

Detta är de ord som påvisar när spelet pågår och inte pågår. När vi spelar säger vi att vi är ”inlajv” och alla spelar då sina karaktärer. Man håller sig till rollen och världen och snackar till exempel inte om saker som inte finns i spelvärlden och försöker undvika saker som spelare vet, men karaktären inte känner till. Om man vill gå offlajv under spelets gång kan man knyta handen och lägga den på huvudet med tummen neråt.

Karaktär (alt. Rollperson)

Du som deltar i Västmarken Lajv skapar en egen karaktär som du spelar. Denna karaktär spelar sedan en viktig roll i den berättelse som vi sätter upp i Västmarken Lajv. Rollpersonen är du, fast i en annan värld. Du bestämmer själv rollpersonens personlighet, tankar, mål och värderingar.

KP

Detta är en förkortning av ”kroppspoäng” som visar hur många träffar en karaktär tål i en strid. Vid varje träff från ett boffervapen dras ett antal KP bort från karaktären. När KP tar slut så nergörs karaktären och kan därför inte strida mer.

Nergjord

En karaktär som har slut på KP faller till marken nergjord. Deras skador hindrar dem från att agera eller strida vidare. Ju häftigare du spelar ut ditt fall desto roligare blir det för alla så släpp loss och gör det dramatiskt.

SLP (spelledarepersoner)

Det är personer som varken är spelare, guider eller spelledare. De finns till för att uppfylla vissa funktioner under spelets gång för att få det att rulla på och spelar en karaktär på uppdrag av arrangörerna.

Offlajv

När spelledarna ropar ”offlajv” bryts spelet genast och börjar inte igen förens de säger till. En deltagare kan använda ordet offlajv för att kommunicera något som gäller personen och inte karaktären. T.ex. Offlajv, jag behöver vila lite innan vi kan gå ut i skogen. Offlajv, skrik inte så högt eller Offlajv- kan vi inte gå in i lägret och spela ut att du är skitarg på mig för att jag tappade dina pengar.

Deltagare

Du, och alla andra som deltar på Västmarken Lajv, men inte är spelledare eller guider

Skarp

Skarp är ett kodord som signalerar att något är på riktigt. Ett exempel är -Skarp Skada! eller – Skarp Eld! Om ordet skarp används upphör lajvet tills vi hanterat krisen.