Spelvärlden

En gång i tiden härskade imperiet enat. Men – alla stormakter faller till slut. Uppror och urusla kejsare ledde till långa inbördeskrig som till slut delade riket i tre nationer: Kejsardömet Fenix, De Enade och Gudinnans Flock.  Efter det har nationerna mest hållit sig på sin kant.

Mitt emellan nationerna finns ett otillgängligt område där vare sig lantbruk eller gruvdrift sker. Detta kallas för Gränslandet, och det är på den platsen de tre nationerna av tradition möts. Där sker handel och diplomati, fejder och spioneri. Många lycksökare från de olika nationerna färdas dit till mötena i hopp om att finna det de strävar efter.       

Även om de en gång var ett rike, har de tre nationerna nu helt olika värderingar och styrs på tre helt olika sätt. 

Kejsardömet Fenix

styrs av en kejsare från ett av de sju adelshusen. Kejsaren härskar i landet hela sin livstid, men den tiden blir inte alltid så lång.  De andra adelshusen, som inte har sitt överhuvud på tronen, intrigerar ständigt för att ändra på vem som sitter på tronen till sin fördel.

I kejsardömet Fenix premieras rang, slughet och viljan att klättra oavsett pris –  fast det erkänner ingen rakt ut, utan fasaden som visas upp är hyllandet av kejsaren och enighet med hens vilja.

I Fenixriket visas adelshusens rikedom och makt genom kläder i starka färger och mycket ädla metaller och ädelstenar. Adelshusens vapensköld visas gärna upp i form av tabarder och standar.

De Enade

är en nation av krigare som röstar om viktiga beslut, men som sedan följer det som bestämts. Endast om en röstning slutar helt lika får beslutet fattas på det gamla sättet, med en duell. De Enade styrs av ett råd valt av alla krigare i nationen. Ledarna utmärks av band runt armarna.

Enligt De Enade är att falla i strid det mest ärade som kan ske och varenda barn drömmer där om att växa upp och bli lika modiga och skickliga som de krigare deras föräldrar berättar historier om. 

De enade bär enklare, funktionella kläder lämpade för fysisk aktivitet.

Gudinnans Flock

bildades av de som inte ville eller kunde slåss under inbördeskrigen. Fredens, helandets och naturens gud Ishi föll till slut föga för alla böner och välsignade sin flock med sitt beskydd och de sökte sig sedan till en egen del av det gamla imperiet.

Det finns ett antal profeter som samtalar med gudinnan för att få vägledning och de är dessa vars ord nu styr Gudinnans folk. Flockens folk startar aldrig en strid, och så länge de inte bär vapen skyddar gudinnan dem mot människors vapenmakt inom nationens gränser, men om krigare behövs är Försvararna, de enda som bär vapen i nationen, redo att skydda sina fränder..

Gudinnans flock bär ljusa eller gröna kläder.