Strid

Detta avsnitt reviderades 240401.

Grunderna för stridsreglerna är enkla. En strid går ut på att träffa sin motståndare med sitt boffervapen. Varje träff tar bort ett KP (kroppspoäng) från motståndaren och när KP är slut så nergörs motståndarens rollperson. En nergjord rollperson kan inte strida mer och skall lägga sig på marken om det är möjligt.

När du är nergjord lägger /sätter / slänger du dig på marken och är ute ur striden. 

Man får endast resa på sig först efter att ens fiender har gått utom synhåll eller när någon annan drar upp dig från marken (kan endast göras om det inte sker någon form av aktiv strid just då i närhet) Efter att man blivit återupplivad så tål man bara 1 träff totalt innan man blir nergjord igen. 

Läkare kan även återuppliva folk under pågående strid till 1 kp, och om läkaren bandagerar varje kroppsdel som skadats

Ingen rustning = Du klarar 3 träffar

Har du rustning klarar du 4 träffar. Guide bedömer vad som räknas som rustning.

Besvärjelsen järnhud ger dig en 4 kp och motsvarar rustning.

Maximalt kan alltså en deltagare klara 5 träffar om hen både bär rustning och lyckas utföra besvärjelsen järnhud.

Stridande bär vapen, utan vapen ger du dig om du blir hotad, gärna med stort drama. Du räknar träffar på dig själv. Slåss snyggt, gärna övertydligt, med stora tydliga slag mot sidan av kroppen så att motståndaren hinner reagera och vi tillsammans skapar en episk strid. Undvik stickande och trumvirvlar (många snabba slag på samma kroppsdel).

Vapen och rustning som inte hyrs av föreningen ska inspekteras vid incheckning där guider avgör om de får användas och till vilken kategori en rustning hör. Vi nekar tunga, hårda, skadade och på andra sätt farliga boffervapen. Pilbåge, sköld och stångvapen kräver extra kontroll för att hanteras, vilket gör att vi vill känna deltagaren innan de används. Vänta med dessa tills du lajvat med Västmarken en termin, övat hemma och fått ok från arrangörerna. 

Vi rekommenderar boffervapen av märket Epic Armoury eftersom de är snygga, lätta och mjuka. 

Träffar och slag. Hur gör du rätt?

Att strida med boffervapen innebär ett ansvar för alla inblandade. Det är av största vikt att du alltid följer säkerhetsreglerna som beskrivs i säkerhetskapitlet. Men för klarhets skull, här är de kortfattat igen.

Det absolut viktigaste är att du som slår aldrig tar i så mycket du orkar oavsett om vapnet är lätt. Långa vapen ger extra hävstångseffekt och kräver extra återhållsamhet.

När du siktar på din motståndare med ett närstridsvapen eller en pilbåge så är det bara armar, ben och bål (bröst/mage/rygg) som är godkända träffområden. Du får absolut inte slå mot huvudet eller mot skrevet. Detta är en mycket viktig regel. Det gör ont och är inte roligt.. Undvik också stickande med alla boffervapen som har en hårdare kärna. 

Något annat som är viktig är att försöka spela på vapnets vikt. Boffervapen är lätta men de skall föreställa riktiga vapen. För att få kontroll på vapnet och kunna sikta ordentligt så skall du låtsas att vapnet är lite tyngre än vad det är. Ta ut svängarna och spela ut kraften och ansträngningen.

Att spela skadad

När din KP tagit slut så blir din rollpersonen skadad. Det innebär att striden är över och för att markera detta skall du lägga dig ner på marken om möjligt. Går det inte att lägga sig så kan du istället sätta ditt vapen under armen och stappla eller halta bort till en bättre plats. Huvudsaken är att du gör klart att du inte längre deltar i striden. Det enda sättet att komma tillbaka in i striden är om rollen får sina skador bandagerade. En helare kan resa dig upp under striden och återge dig en KP. Efter en strid kan helaren återge dig full KP. Tänk på att skydda era helare, de kan också skadas. Men ropa gärna i vånda på att få hjälp så de uppfattar att du är skadad.

Mäktiga Individer

I en värld full av magi och monster är det inte allt som kan bekämpas med stål. I alla fall inte enkelt. Vissa speciellt mäktiga varelser du kanske kommer råka i luven med följer inte de vanliga KP reglerna. Dessa mäktiga individer spelas av gider eller deras medhjälpare.

Precis som vanliga karaktärer har de KP, men deras enorma tålighet gör att ensamma hugg inte räcker för att skada dem. I stället måste man hitta och utnyttja deras svaghet eller gå samman så många att man kan nergöra dem på rent antal. Exakt hur många som måste anfalla individen samtidigt beror på hur mäktig den är och man kan inte heller vara säker på hur länge detta stoppar dem utan att man utnyttjar deras svagheter.

Stridens hetta

Alla karaktärer har KP, dessa mäter hur mycket skada karaktären tål innan de faller till marken, nergjorda av sina fienders angrepp.

I strid orsakar varje träff du mottar -hur lätt eller ofarlig den kan tyckas- full skada.  Till och med en fallande fiendes sista ryck i svärdsarmen kan skada.

Dock finns här några undantag, till exempel gör en träff på ett förbjudet område (t.ex. huvudet) ingen skada, inte heller en träff som gör en spelare illa. I båda dessa fallen är det framför allt viktigt att du som utdelat slaget (eller skottet/kastet om så är fallet) stannar upp och ser till att den andre är okej.

Det tredje och sista undantaget är trumvirveln. Detta är när någon slår mer än ett slag i sådan snabb följd att de knappt lyfter sitt vapen från målet. Dessa räknas inte som en enda träff. För att dina slag skall ha någon effekt måste du svinga det som om det vore ett riktigt vapen.

Så där i stridens hetta är det också viktigt att spelare har koll på striden runt sig. Detta både för säkerhets och taktiska anledningar, men också för att hålla koll på vad för vapen fienden använder, vad dessa orsakar för skador och vart anfall kan tänkas komma ifrån. Bär du dessutom mycket eller tjock rustning får du ha extra koll så du vet när du blivit träffad.

Det är inte heller alltid lätt då vissa anfall kommer bakifrån, om du inte hinner se en pil eller märkt vapen komma innan du blir träffad, anpassa dig då i efterhand.

Stridens slut

En strid är över när en sida står vinnande och den andra antingen har fallit eller kallat till reträtt och allt stridande upphört.

I det första fallet kan den vinnande sidan hjälpa sina sårade på fötter, bandagera dem så de återfår ett KP och kan agera igen. Det är då upp till den vinnande sidan att bestämma om de tänker hålla sin position eller röra sig vidare. Om segrarna bestämmer sig för att stanna kan de plocka en artefakt (ej pengar) från varje nedgjord deltagare men sedan måste de låta sina motståndare halta iväg, den förlorande sidan får då hämta bandagera de sårade när de är en bit bort och utom synhåll.

För att få tillbaka hela sitt möjliga KP måste de skadade kroppsdelarna behandlas av en helare. Finns inte en helare med i gruppen rekommenderas att återgå till baslägret för vård.

Om de segrande väljer att röra sig vidare kan de göra så och den förlorande sidan väntar då kvar på platsen tills segrarna försvunnit utom synhåll.

Utöver detta kan också din sida kalla på reträtt när en strid pågår. Då får även nergjorda kämpar halta efter sina flyende kamrater och behandla sina skador när de är utom synhåll från fienden.