2016 – En ny konung

När vinterns första snö föll över Västmarken, tyngde ned trädens grenar och lade sin vita slöja över landskapet, trotsade Västmarkens äventyrare kylan och möttes mitt i Af Sejdels skogar. De var komna till denna ökända plats för att göra upp om den splittrade demokratins öde.
Där, ensam mitt ibland dem, fann de Malcolm McHaeden, som för ett halvår sedan flytt undan demokratins seger, och nu återvänt för att återta sin makt.
Från skogarna säger man att den återkomna barbarkungen och de män och kvinnor som ställde sig bakom honom, ska ha bestämt en tid och en plats för att göra upp en gång för alla, för att låta svärdet bestämma vem som var ämnad att styra… och låta den andre drivas från skogarna.
Under tiden sägs en vågad expedition in i Mörka Skogen ha stött på en ny fara. Där i skogens dunkla djup ska munkar, klädda i kappor röda som blod ha mässat runt ett träd av guld, vars like aldrig förr skådats där, eller annorstädes. Är det möjligt att Arayah ej är den enda makten som tillbes under Västmarkens frusna trädgrenar.
Tillbaka i de yttre skogarna, när den bleka solen stod högt på himlen möttes de två härarna vid det gamla Handelsfortet. En tredje sida hade bildats där, en skara ute efter fred och kompromiss… Men den drömmen blev kortlivad, då trots fredsspråkarnas vädjan de två större härarna störtade samman i en storm av stål och svordomar.
Striden var kort och blodig, och det sägs att det första slaget slogs av en omtalad man, vid namnet Lars, en lömskt karl vars intriger än idag motstås av Västmarkens tappra äventyrare.
När slaget var så gott som vunnet och konungens trupper drev de troende på flykten, häpnade alla när de fick syn på Västmarkens urgamla krona och eviga maktsymbol framför dem, splittrad mot de kalla stenarna, och en märklig figur ska ha setts försvinna bland de snötäckta trädan.
Så fick Kung Malcolm gå utan krona, men kung är han… Åtminstone i namn,  tills vintern är över och lämnat vägarna färdbara för dem som suktar kasta honom av tronen. Men tills dess får de vässa sina knivar i tystnad med snön utanför dörren och undra vem denna kronbrytare är, och vad för hemskheter de röda företager sig i skogarnas djup.