Rapport från extra årsmötet 230507

Mötet beslutade att ändra stadgarna enligt förslaget vilket innebär att föreningen från och med 1 september blir en avdelning i Västspel. https://vastspel.com/

Sara Wahlund blir då avdelningsledare och Robert Linhem vice avdelningsledare.

Vi ser fram emot att jobba tillsammans med Västspels styrelse för att arrangera olika typer av spelrelaterade arrangemang för barn och ungdomar, där avdelningen Västmarken Lajv fortsätter att fokusera på att arrangera lajv.