2023-06-30 Sommarlajv

Vi har bokat Berghems lajvby fredagen den 30 juni till söndagen den 2 juli 2023, då vi inbjuder våra medlemmar och deras anhöriga att få uppleva ett övernattningslajv i en medeltida lajvby. Projektet är ännu i sin linda, men planen är att vi har incheck fredag eftermiddag, börjar lajvet fredag kväll och håller på tills ungefär söndag lunch. I avgiften ingår mat och sovplats.

Precis som vid alla våra andra lajv är detta i första hand ett lajv anpassat för barn, men vuxna är välkomna att delta på lika villkor. Till skillnad från våra andra lajv är detta inte i första hand ett bofferlajv, även om bofferinslag kan förekomma utanför byn.