Skapa roller

Att tänka på

Tänk först efter vad du vill göra på lajvet. Tycker du om strid, äventyr, att prata eller att lösa problem? Vilken typ av roll du vill skapa beror på vad du vill göra.

En roll behöver anledningar till att interagera med andra. Hitta på en roll som måste prata med andra, och som är intressant nog för att andra ska ha anledning att prata med den.

En roll som verkar cool i en film, bok eller tv-spel fungerar inte alltid på lajv. En mystisk, tyst typ har ingen anledning att prata med andra, och att hänga i bakgrunden och verka mystisk gör oftast inte att andra vill prata med dig.

Frågor om rollen

Svara bara på några eller allihop. Ju fler saker du funderar över, desto bättre känner du rollen.

 1. Vad heter du?
 2. Var kommer du ifrån?
 3. Var bor du nu?
 4. Vilken arketyp tillhör du? (Krigare/Stigfinnare/Magiker/Lönnmördare)
 5. Vilken ras tillhör du? (Alver, demoner, dvärgar, människor, orcher, troll osv.)
 6. Vilket yrke har du?
 7. Tror du på ordning, kaos eller balans? Har du någon annan tro eller andra ideal?
 8. Tillhör du en grupp eller gruppering?
 9. Är du rik eller fattig, skurkaktig eller hjältemodig? Var befinner du dig socialt?
 10. Har du några konstiga manér, irriterande vanor eller andra utmärkande karaktärsdrag?
 11. Vilka är dina mål? Både i närtid och långt framåt.
 12. Vad är din största bedrift?
 13. Vad är din dröm för att leva ett lyckligt liv?
 14. När och var är du som lyckligast?
 15. Vad ogillar/hatar du mest?
 16. Vad är du rädd för?
 17. Vad ångrar du mest?
 18. Vad drömmer du om att kunna göra?
 19. Vad är din största mardröm?
 20. Vilket av dina karaktärsdrag tycker du är din bästa tillgång?
 21. Vilket av dina karaktärsdrag tycker du sämst om?
 22. När ljuger du?
 23. Vilket karaktärsdrag beundrar du mest hos andra?
 24. Vad är det värsta/ mest ondskefulla du någonsin gjort?
 25. Vad är det bästa/ mest hjältemodiga du någonsin gjort?
 26. Är du optimistisk eller pessimistisk?
 27. Hur behandlar du andra? Är du artig, oartig, frånvarande, vänskaplig…?
 28. Vilka litar du på?
 29. Är du en ledare eller en följare? Brukar du uppmuntra folk eller bestämma över dem?
 30. Vilket kroppsspråk använder du? Gestikulerar du mycket eller lite? Sträcker du på dig, är dina rörelser kontrollerade, är du impulsiv, energisk, etc?
 31. Hur pratar du? Långsamt, snabbt, högt, lågt, sluddrigt, artikulerat? Har du en dialekt?
 32. Är du pragmatisk, impulsiv, passiv, aktiv, organiserad, etc?
 33. Vilka fördomar har du? Vad brukar du reta andra för och vad tycker du är dumt beteende?
 34. Accepterar du misslyckanden, eller tänker du på dem och oroar dig en massa?
 35. Bakgrundshistorik:
  Familj, uppväxt, händelser som påverkat dig, etc.