Genomförda aktiviteter

Årsmöte 28/2 2021 -
Höstens andra lajv 2019 -
Höstens andra lajv 2020 -
Höstens första lajv 2019 -
Höstens första lajv 2020 -
Höstens sista lajv 2019 -
Höstens sista lajv 2020 är tyvärr inställt. -
Lajvet 18/4 2021 är inställt, både i Jonsered och digitalt -