Lajvet 18/4 2021 är inställt, både i Jonsered och digitalt

Kära Västmarkare!

Snön smälter i Västmarkens skogar, vinden viner och fjolårsbladen yr. Det är dock fortfarande oroväckande tyst. Var är äventyrarna?

Tyvärr verkar det som det kommer att dröja ännu längre än planerat, innan vi kan mötas i Västmarkens skogar. Arrangörsgruppen har upptäckt att Västra Götalandsregionens restriktioner för att möta andra än de vi träffar till vardags gäller ända till och med den 18 april. 
Det är det datum då vi hade tänkt ha lajv, så vi kan då inte ses i skogen. Vi har undersökt om det finns intresse för digitalt rollspel/lajv i stället, men det var inte tillräckligt många som anmälde sig. Vi har därför med tungt hjärta bestämt oss för att ställa in det planerade lajvet den 18 april och i stället satsa all planering under våren på ett lajv den 30 maj.

Jag vill också skicka en påminnelse till er vuxna: Årsmötet beslöt att införa vuxenmedlemsskap för de över 25 år som deltar i våra arrangemang till den låga kostnaden av 0 kr. Genom att vi får lite fler vuxenmedlemmar får vi lite mer bidrag från Sverok vilket vi just nu mycket väl behöver, och dessutom önskar vi att även alla vuxna som är med i skogen ska ha del av Sveroks medlemsförskring. Om man som vuxen önskar stödja föreningen lite extra går det bra att betala 100 kr och bli stödmedlem. Registrera er gärna via samma länk som tidigare skickats ut: https://ebas.sverok.se/blimedlem/vastmarkenlajv

Må din arm bli stark, ditt sinne vist och ditt hjärta fridfullt!

Sara Wahlund

Eder ordförande

Äger rum
--
Plats