Bli medlem

Västmarken lajv riktar sig främst till lajvintresserade barn och ungdomar. Alla nya deltagare är välkomna att testa att lajva med oss en gång utan kostnad. De barn som därefter vill återkomma önskar vi blir medlemmar i föreningen. Förälder är välkommen att delta på lajv. Man behöver inte vara med varje gång, men gärna minst en. Vi behöver vara några vuxna deltagare varje gång för att kunna ordna bra lajv på ett säkert sätt. Det kan finnas roliga roller att spela under lajvet om man vill, men det går också bra att bara vara statist i lägret för att skapa en intressant miljö för barnen.

Man blir medlem genom att betala medlemsavgift på 200 kr per år. För att vara med på lajven betalar man dessutom terminsavgift. Terminsavgiften för HT 2020 är 300 kr. Men om du blir medlem sent på terminen kan du istället betala 100 kr per lajv som du deltar i den här terminen. Deltagande vuxna är välkomna att bli stödmedlemmar utan terminsavgift. 

Eftersom vårterminen blev osedvanligt kort har styrelsen beslutat att sänka terminsavgiften för VT 2020 till 150 kr. Ni som redan betalat för vårterminen kompenseras med 50 kr rabatt för höstterminen. 

Man kan betala till plusgiro: 79 76 51 – 7, eller via swish 123 - 287 54 82.

I terminsavgiften ingår deltagande i terminens lajv, och eventuella andra aktiviteter som föreningen anordnar, exempelvis brädspelsdagar. Medlemskap innebär att deltagaren är försäkrad under aktiviteten via vårt riksförbund Sverok. Läs mer på Sveroks hemsida, medlem.sverok.se/forsakring/.

Du kan själv registrera dig som medlem i Västmarken Lajv via Sveroks hemsida: https://ebas.sverok.se/blimedlem/vastmarkenlajv och i samband med det betala direkt via swish 123 - 287 54 82.

Om du betalar via plusgiro 79 76 51 – 7 behöver vi uppgifterna nedan för att betalningen skall bokföras korrekt och även som underlag till medlemsregistret som hanteras genom Sverok.

Exempel på meddelande i girobetalningen:

Medlem: Annie Andersson, 20081231-2530, anna.andersson@test.se, Lajvgatan 1, 400 00
Bråkköping, Förälder: Anna Andersson, Tel: 0701-101112

  1. Medlemmens namn: Obligatorisk uppgift.
  2. Medlemmens personnummer: Obligatorisk uppgift. Ange även personnumrets 4 sista siffror.
  3. Medlemmens mail-adress. Ange den mail-adress dit ni önskar få information från föreningen. 
  4. Medlemmens telefonnummer: Utelämnas om medlemmen ej har eget telefonnummer.
  5. Medlemmens postadress: Obligatorisk uppgift.
  6. Förälders/vårdnadshavares namn: Obligatoriskt uppgift om medlem ej är myndig.
  7. Förälders telefonnummer: Obligatoriskt uppgift om medlem ej är myndig. Om det finns barn som inte är avprickade efter avslutat lajv så måste ansvariga använda sig av kontaktuppgifterna för att försäkra sig om ingen är kvar i skogen. Ange gärna telefonnummer till samtliga föräldrar för att säkerställa att vi kan få kontakt om så behövs.

 

Hantering av personuppgifter
De personuppgifter som medlem eller förälder/vårdnadshavare uppger till föreningen kommer inte att delges till tredje part utan medgivande.

Undantag till ovan är ungdomsförbundet Sverok dit föreningen är ansluten, vilka kan använda uppgifterna som underlag för bidragsansökningar, ringkontroller, informationsutskick och enkäter.

Genom medlemskap accepterar medlemmen att Sverok tar del av personuppgifter. Sverok hanterar personuppgifter enligt PUL. Mer information om Sverok finns på www.sverok.se.

 

Avgifterna i föreningen är uppdelade i två delar, medlemsavgift om 200 kr per år, och terminsavgift om 300 kr och betalas in till föreningen enligt nedan perioder.

  • Medlemsavgift & Vårterminsavgift: Februari
  • Höstterminsavgift: September