Regler Sommarlajv

Regler
Utöver de vanliga reglerna som går att finna i Spelregler så kommer det finnas vissa regler som är speciella för det här lajvet.

Boende
Alla hus där någon bor är off-lajv om inte de boende kommit överens om något annat, men kom ihåg att det är väldigt lyhört så prata med små bokstäver om ni ska prata inne i huset. Saker som förvaras i kistor inne husen är husägarens och får inte röras. Övriga inventarier ska återställas så att de finns där de låg när ni kom. Man får inte spika i husen eller tända en öppen låga inomhus i bostadshusen. (Elektriska ljus fungerar fint)

Gå inte in i någon annans boende utan tillstånd.

Lägerfrid
Från 22.00 till 07.00 gäller husfrid. Det innebär att det ska var någorlunda tyst och att vill någon sova så ska det vara möjligt. Håll ljudnivån nere så är alla nöjda.

Eld
Tänd inga eldar utan tillstånd från arrangör och i sådant fall endast i godkänd eldstad. Tänd eld ska hela tiden vaktas av vuxen och det ska alltid finnas en fylld vattenhink och en ruska vid elden.

Rökning, tobak och alkohol
Rökning är förbjuden i byn men ok i närheten av dassen. Fimpar lägger du sedan i medtagen burk.
Snus är tillåtet men vi förväntar oss att inga prillor hittas någonstans i lägret eller skogen runt om.
Det råder ett totalförbud på alkohol under hela evenemanget från ankomst till avfärd.

Sopor
Du förväntas hålla rent i ditt boende och ta hand om alla eventuella sopor.
Ingen får lämna området utan att en arrangör har kontrollerat och godkänt ditt hus, så att det ser ut som det gjorde innan lajvet.

Mat
Detta är ett nötfritt arrangemang.
Medtagen mat behöver inte vara in-lajv men behållaren du har den i måste vara inlajv. T.ex. så kan du ta ut dina kex, torkad frukt eller godis etc. från sin förpackning och lägga dom i en inlajv behållare av något slag. Allt som ser ut att det kunde ha tillverkats på 1800-talet är inlajv, t.ex. en matlåda av metall, en tygpåse eller en träbehållare.