Fångenskap

På Västmarken Lajv kan det komma tillfällen då spelarna vill ta sina motståndare till fånga. För att ta någon till fånga måste personen i fråga antingen ge upp innan de blivit nergjorda, ‘knockas’ eller väckas genom läkning.

För att ta någon till fånga lägger en spelare sin hand på fångens axel och säger att de tagit denne till fånga. Därefter måste fången sänka sitt vapen och sätta det i en hållare eller under armen (man får fortfarande inte avväpna någon). Fången måste följa med sin fångvaktare och får inte slåss eller kasta magi så länge de är fångna. Fångvaktaren kan inte ge fången några andra order än att leda runt dem med handen på axeln, men kan lämna över fången till en annan spelare eller fängsla dem i en cell.

Cellen

En cell är en inhägnad av något slag med minst tre väggar och en öppning som blockeras, till exempel av en vakt, magi eller hinder. Inne i cellen får fången röra sig fritt men får fortfarande inte använda sitt vapen, magi eller lämna inhägnaden själv.

Fritagande

En fånge kan rymma eller fritas genom att fångvaktaren släpper fången eller blir nergjord. Då återfår fången fulla KP och får nu använda sig av både vapen och formler igen. I fallet av inhägnader så måste någon utifrån befria dem genom att ta bort vad som än stoppar fången från att lämna inhägnaden.

Givetvis måste fångvaktare låta fångar gå off-lajv och lämna fångenskapen om de vill, men då måste de återgå till fångvaktaren/cellen igen innan de kan åter gå in-lajv. Man får absolut inte utnyttja detta för att rymma.